Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Technika chłodnicza dla praktyków : przechowalnictwo żywności : praca zbiorowa / pod red. Bolesława Gazińskiego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Systherm D. Gazińska

Data opublikowania

2013

Liczba stron

436

ISBN

978-83-61265-76-4