Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Social security and pension reform : international perspectives

Redaktorzy

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

angielski

Miejsce

Michigan, United States

Wydawca

W.E. Upjohn Institute for Employment Research

Data opublikowania

2014

Liczba stron

345

ISBN

9780880994682

Rozdziały
Social security and pension reform: the view of 16 autors (s. 3-12)
Pension reform and the measurement of risk in occupational pension plans in Poland (s. 163-181)