Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Współczesna architektura domu prywatnego i jej przemiany

Autorzy

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ książki

monografia naukowa / Rozprawa habilitacyjna

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2013

Liczba stron

294

ISBN

978-83-7775-291-3

ISSN

0551-6528

Katalog

xx003012832

Słowa kluczowe
PL
  • domy mieszkalne - projektowanie i konstrukcja
  • architektura mieszkalna - aspekt psychologiczny
  • architektura domów mieszkalnych
  • architektura - historia
  • architektura mieszkaniowa
Opublikowano w

Seria: Rozprawy / Politechnika Poznańska

Numer w serii

nr 513