Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy : wybrane zagadnienia

Redaktorzy

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2014

Liczba stron

138

ISBN

978-83-7775-299-9

Rozdziały
Ergonomia stanowiska a bezpieczeństwo pracy (s. 69-80)
Diagnoza dolegliwości mięśniowo-szkieletowych i ich przyczyn na stanowisku pracy w branży budowlanej - studium przypadku (s. 81-97)