Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Diagnoza dolegliwości mięśniowo-szkieletowych i ich przyczyn na stanowisku pracy w branży budowlanej - studium przypadku

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

81 - 97

Książka

Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy : wybrane zagadnienia