Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Technologia chemiczna organiczna : ćwiczenia laboratoryjne / pod red. Moniki Stasiewicz.

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ książki

podręcznik akademicki / skrypt

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2013

Liczba stron

154

ISBN

978-83-7775-313-2