Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Analiza procesu rozpylania cieczy w rozpylaczach pęcherzykowych i pęcherzykowo-wirowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ książki

monografia naukowa / Rozprawa habilitacyjna

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2014

Liczba stron

140

ISBN

978-83-7775-326-2

ISSN

0551-6528

Katalog

xx003143234

Słowa kluczowe
PL
  • rozpylanie - wyposażenie
  • rozpylanie - doświadczenia
  • dynamika płynów
  • przepływ dwufazowy
  • rozpylacze otworowe
  • lepkość
Opublikowano w

Seria: Rozprawy / Politechnika Poznańska

Numer w serii

nr 519