Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Zarządzanie produkcją

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Wydanie

Wyd. 2 zmien.

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wyższa Szkoła Logistyki

Data opublikowania

2013

Liczba stron

180

ISBN

978-83-62285-13-6