Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Logistics Operations, Supply Chain Management and Sustainability

Redaktorzy

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

angielski

Miejsce

Cham, Switzerland

Wydawca

Springer International Publishing

Wydawca z listy MNiSW

Springer

Data opublikowania

2014

Liczba stron

619

ISBN

978-3-319-07286-9

DOI

10.1007/978-3-319-07287-6

Opublikowano w

Seria: EcoProduction : environmental issues in logistics and manufacturing

Rozdziały
Barriers of the Supply Chain Integration Process (s. 15-30)
The Essence of Integration in Supply Chains and Reverse Supply Chains: Similarities and Differences (s. 31-46)
Supply Chain Integration in View of Secondary Raw Materials (s. 47-58)
Integration Level Measurement System in Modeling Forward and Backward Supply Chains (s. 59-78)
Green Supplier Selection Criteria: From a Literature Review to a Flexible Framework for Determination of Suitable Criteria (s. 79-99)
Modelling Integration Process Planning in the Supply Chain Using SOP Approach (s. 157-169)
The Category of Risk Management in a Company with High Level of Customization (s. 187-199)
Analysis and Improvement of the Process Engineer's Levels of Competence in a Manufacturing Company (s. 395-409)