Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Nowoczesne metody sterowania urządzeniami mechatronicznymi z napędami elektrohydraulicznymi

Redaktorzy

[ 1 ] Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2014

Liczba stron

105

ISBN

978-83-7775-343-9

Rozdziały
Urządzenia mechatroniczne (s. 7-14)
Serwonapędy elektrohydrauliczne (s. 15-29)
Zastosowanie systemów wizyjnych do sterowania manipulatorem (s. 44-66)
Sterowanie zaworem proporcjonalnym z silnikiem synchronicznym (s. 67-81)
Zastosowanie metody model following control w sterowaniu napedem hydraulicznym (s. 82-89)
Zastosowanie piezoelementów w serwozaworach (s. 90-101)