Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Zastosowanie metody model following control w sterowaniu napedem hydraulicznym

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

82 - 89

Książka

Nowoczesne metody sterowania urządzeniami mechatronicznymi z napędami elektrohydraulicznymi