Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Cityscape. San Francisco

Autorzy

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

angielski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Faculty of Architecture, Poznan University of Technology

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2013

Liczba stron

267

ISBN

978-83-924226-7-9