Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Gioconda zarządzania : monografia

Redaktorzy

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Gorzów Wlkp. - Poznań, Polska

Wydawca

Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2014

Liczba stron

130

ISBN

978-83-64249-19-8

Rozdziały
Wpływ zmian stanu i struktury kapitału ludzkiego oraz technologii informacyjnych na rozwój przedsiębiorczości organizacji - wybrane aspekty (s. 6-21)
Analiza komplementarności metod analizy konkurencji na przykładzie sektora usług kurierskich w Polsce (s. 22-56)
Kapitał społeczny w Wielkopolsce (s. 57-70)
Wybrane zagadnienia z zakresu monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa (s. 71-79)
Waste reduction as the main issue of the lean enterprises (s. 80-89)
Projekty innowacyjne w świetle Ustawy o rachunkowości i podatku dochodowym (s. 105-118)
Ekonomičeskij analiz ispolzowaniâprocessa zubošlifowaniâ (s. 119-130)