Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

HCI International 2013 - Posters' Extended Abstracts : International Conference, HCI International 2013, Las Vegas, NV, USA, July 21-26, 2013, Part II

Redaktorzy

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Język publikacji

angielski

Wydawca

Springer

Wydawca z listy MNiSW

Springer

Data opublikowania

2013

Liczba stron

763

ISBN

978-3-642-39475-1

Opublikowano w

Seria: Communications in Computer and Information Science

Rozdziały
Konferencja

HCI International 2013, 21-26.07.2013, Las Vegas, United States