Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Application of fuzzy index to qualitative and quantitative evaluation of the quality level of working conditions

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

514 - 518

DOI

10.1007/978-3-642-39476-8

Książka

HCI International 2013 - Posters' Extended Abstracts : International Conference, HCI International 2013, Las Vegas, NV, USA, July 21-26, 2013, Part II

Zaprezentowany na

HCI International 2013, 21-26.07.2013, Las Vegas, United States