Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

XLII Zjazd Fizyków Polskich : program i streszczenia, Poznań, 8-13 września, 2013

Rok publikacji

2013

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2013

ISBN

978-83-936586-0-2

Rozdziały
Konferencja

XLII Zjazd Fizyków Polskich : program i streszczenia, 8-13.09.2013, Poznań, Poland