Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

XLII Zjazd Fizyków Polskich : program i streszczenia, Poznań, 8-13 września, 2013

Year of publication

2013

Place

Poznań, Poland

Publisher name

Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska

Date of publication

2013

ISBN

978-83-936586-0-2

Chapters
Własności termodynamiczne dwuwymiarowych warstw klatkowych silseskwioksanów (POSS) (p. 29)
Gęstość rozkładu poziomów oscylacyjnych molekuł dwuatomowych (p. 37)
Właściwości optyczne i elektryczne cienkich warstw wielościennych nanorurek węglowych (p. 69)
Właściwości fotofizyczne i termodynamiczne pochodnych chlorofilu i hemu w układach objętościowych i dwuwymiarowych (p. 71)
Skaningowa mikroskopia próbnikowa - uniwersalne narzędzie nanotechnologa (p. 91)
Zależność efektywnej stałej sprężystości pojedyńczej α-helisy od prędkości rozciągania (p. 125)
Badania sfer białkowych wykonanych z inżynierowanego jedwabiu pajęczego za pomocą mikroskopu sił atomowych (p. 129)
Obrazowanie ramanowskie w badaniach kryształów o strukturze perowskitu (p. 175)
Zastosowanie spektroskopii Ramana w ocenie stopnia zaawansowania zmian próchnicowych w szkliwie ludzkiego zęba (p. 179)
Właściwości spektroskopowe merocyjanin w cieczach jonowych (p. 181)
Modelowanie zjawiska Nadzwyczajnego Magnetooporu (p. 188)
Badania wysoce uporządkowanego grafitu pirolitycznego (HOPG) za pomocą skaningowego mikroskopu tunelowego (STM) (p. 203)
Własności fotofizyczne ftalocyjaniny galowej zaadsorbowanej na powierzchni nanostruktur srebra (p. 211)
Własności termodynamiczne dwuwymiarowych warstw mieszanin kropka kwantowa - chromofor (p. 213)
Redukcja tlenku grafenu przy pomocy plazmy elektronowej (p. 214)
Kwantowa wydajność fotoluminescencji monowarstw Langmuir-Blodgett barwników perylenowych (p. 215)
Skaningowe badania pojedynczych magnetosomów: wpływ parametrów procesu wzrostu na strukturę krystaliczną (p. 216)
Oddziaływanie hematoporfiryny z lipidem (p. 217)
Luminescencja polipropylenu (p. 226)
Conference

XLII Zjazd Fizyków Polskich, 8-13.09.2013, Poznań, Poland

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.