Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Własności fotofizyczne ftalocyjaniny galowej zaadsorbowanej na powierzchni nanostruktur srebra

Autorzy

[ 1 ] Instytut Fizyki, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

abstrakt

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

211 - 211

Książka

XLII Zjazd Fizyków Polskich : program i streszczenia, Poznań, 8-13 września, 2013

Zaprezentowany na

XLII Zjazd Fizyków Polskich, 8-13.09.2013, Poznań, Poland