Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

A new standard of e-learning in logistics field : monography

Redaktorzy

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Poznan School of Logistics

Data opublikowania

2013

ISBN

978-83-62285-14-3

Rozdziały