Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2014 roku

Redaktorzy

Rok publikacji

2014

Język publikacji

polski

Miejsce

Wrocław, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg Oddział we Wrocławiu

Data opublikowania

2014

ISBN

978-83-63626-01-3

Opublikowano w

Seria: Zastosowania Ergonomii

Rozdziały
Pół wieku ergonomii w gronie wydobywczym - zarys problematyki (s. 33-38)
Aspekty makroergonomiczne w regionalnych środkach przekazu (s. 39-46)
Ergonomiczne aspekty kształtowania elastycznych systemów pracy (s. 73-85)
Projekt kuchni integracyjnej - kreowanie wspólnej, inspirującej przestrzeni dla osób z niepełnosprawnością oraz osób pełnosprawnych (s. 83-94)
Organizacja telepracy wykonywanej na stanowisku wyposażonym w urządzenia z monitorem ekranowym (s. 85-96)
Ocena jakości użytkowej sklepów internetowych oferujących sprzęt BHP (s. 97-107)
Analiza poprawności doboru ochronników słuchu. Przykłady praktyczne (s. 183-194)
Projektowanie dla potrzeb gerontotechniki (s. 215-228)
Coolhunting w projektowaniu architektonicznym i wzornictwie (s. 289-303)