Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Ergonomiczne aspekty kształtowania elastycznych systemów pracy

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

73 - 85

Książka

Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2014 roku