Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Aspekty makroergonomiczne w regionalnych środkach przekazu

Authors

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Dziekanat Wydziału Inżynierii Zarządzania, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2014

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

39 - 46

Book

Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2014 roku

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.