Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Aspekty makroergonomiczne w regionalnych środkach przekazu

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Dziekanat Wydziału Inżynierii Zarządzania, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

39 - 46

Książka

Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2014 roku