Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Współczesne problemy zarządzania a społeczna odpowiedzialność biznesu

Redaktorzy

Rok publikacji

2014

Język publikacji

polski

Miejsce

Łódź, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Łódzka

Data opublikowania

2014

ISBN

978-83-7283-632-8

Opublikowano w

Seria: Monografie - Politechnika Łódzka

Rozdziały
Innowacyjność, ryzyko i partnerstwo w zarządzaniu publicznym (s. 78-87)
Ocena motywacyjnej roli systemu wynagrodzeń na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego (s. 183-192)