Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Ocena motywacyjnej roli systemu wynagrodzeń na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego

Authors

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student | [ P ] employee

Year of publication

2014

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

183 - 192

Book

Współczesne problemy zarządzania a społeczna odpowiedzialność biznesu

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.