Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Ocena motywacyjnej roli systemu wynagrodzeń na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego

Autorzy

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

183 - 192

Książka

Współczesne problemy zarządzania a społeczna odpowiedzialność biznesu