Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Innowacyjność, ryzyko i partnerstwo w zarządzaniu publicznym

Authors

[ 1 ] Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2014

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

78 - 87

Book

Współczesne problemy zarządzania a społeczna odpowiedzialność biznesu

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.