Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Innowacyjność, ryzyko i partnerstwo w zarządzaniu publicznym

Autorzy

[ 1 ] Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

78 - 87

Książka

Współczesne problemy zarządzania a społeczna odpowiedzialność biznesu