Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Mobile Service Robotics

Redaktorzy

[ 1 ] Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Język publikacji

angielski

Miejsce

Hackensack, United States

Wydawca

World Scientific Publishing

Wydawca z listy MNiSW

World Scientific

Data opublikowania

2014

Liczba stron

740

ISBN

978-981-4623-34-6

Rozdziały
Robotic-Enhanced Rehabilitation of Patients with Ilizarov Apparatus: Preliminary Study (s. 547-555)
Dynamic simulation of legged robots using a physics engine (s. 567-574)
Efficient Discontinuity Filling in Terrain Maps for Walking Robot Motion Planning (s. 583-590)
Stabilization of acrobot after landing (s. 617-624)
Konferencja

17th International Conference on Climbing and Walking Robots (CLAWAR), 21-23.07.2014, Poznań, Poland

Publikacja indeksowana w

WoS (15)