Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Klasyfikacja i rozpoznawanie osób na podstawie rozmów na telefony alarmowe

Autorzy

[ 1 ] Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

350 - 377

Książka

Nowoczesne systemy łączności i transmisji danych na rzecz bezpieczeństwa : szanse i zagrożenia