Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Architektura a styl życia

Redaktorzy

Rok publikacji

2014

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Polskie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu

Data opublikowania

2014

ISBN

978-83-62228-12-6

Rozdziały
Forma i funkcja wnętrza architektonicznego (s. 31-44)
Evidence Based Design a projektowanie architektoniczne obiektów służby zdrowia (s. 45-58)
Sztuka łączenia technologii i przestrzeni w architekturze szpitala (s. 85-100)
Architektura progresywna a ekologia kulturowa (s. 101-112)
Przestrzeń toksyczna, przestrzeń transparentna, przestrzeń tożsama (s. 113-128)
Psychologiczne aspekty oddziaływań środowisk interaktywnych i immersyjnych - kultura mediów elektronicznych (s. 159-170)
Wspaniała samotność. Od koncepcji Arkadii do współczesnego azylu (s. 171-186)
Innowacyjny Międzychód - proekologiczne podstawy budowania strategii rozwoju. Działania WAPP na rzecz rozwoju funkcji uzdrowiskowych na terenie powiatu międzychodzkiego (s. 173-282)
Społeczne uwarunkowania kształtowania przestrzeni. Fizyczne determinanty komfortu psychicznego w środowisku zamieszkania (s. 187-200)
Architektura dla sportów miejskich a styl życia młodych ludzi (s. 201-214)
Przestrzeń powojskowa w walce o zdrowy styl życia (s. 215-232)
Ukształtowanie przestrzeni edukacyjnej, a rozwój dzieci w wieku przedszkolnym (s. 246-260)
Architektura służby zdrowia w polskim filmie fabularnym lat 60 i 70 XX wieku (s. 261-272)
System zieleni miejskiej Poznania jako czynnik higieny urbanistycznej (s. 283-296)
Postulaty higieniczne a przekształcanie mieszkań i otoczenia mieszkaniowego w XIX i XX wieku. Rys historyczny (s. 297-309)