Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

System zieleni miejskiej Poznania jako czynnik higieny urbanistycznej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

283 - 296

Książka

Architektura a styl życia