Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Zakłócenia w oznaczaniu talu metodą woltamperometryczną (DPASV) z zastosowaniem analizy w przepływie (FIA) spowodowane obecnością jonów ołowiu i kadmu w próbkach środowiskowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

abstrakt

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

140 - 141

Książka

Konferencja "Analiza specjacyjna - możliwości i kierunki rozwoju", Poznań, 7-8 marca, 2014

Zaprezentowany na

Konferencja "Analiza specjacyjna - możliwości i kierunki rozwoju", 7-8.03.2014, Poznań, Poland