Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

2014 air & heat energy in buildings

Rok publikacji

2014

Miejsce

Wrocław, Poland

Wydawca

Politechnika Wrocławska. Wydział Inżynierii Środowiska. Instytut Klimatyzacji i Ogrzewnictwa

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Wrocławska

Data opublikowania

2014

ISBN

978-83-929704-7-7

Rozdziały
Zastosowanie termografii do badania zasięgu strumienia powietrza (s. 75-80)
Pomiar szczelności budynków wielkokubaturowych (s. 81-86)
Rozdział powietrza w krytych basenach pływackich dla układu centralnego i zdecentralizowanego (s. 159-164)
Projektowanie instalacji wentylacji laboratoriów chemicznych (s. 189-194)
Wpływ danych wejściowych na teoretyczną wartość zużycia ciepła budynku (s. 293-298)
Wielokryterialna ocena zasilania w skroplony gaz ziemny (LNG) budynku hotelowego (s. 299-304)
Wpływ parametrów gruntu na wydajność powietrznych rurowych gruntowych wymienników ciepła (PRGWC) (s. 331-336)
Zachowanie użytkowników współczesnych budynków mieszkalnych - znaczenie i modelowanie (s. 337-342)
Wpływ przyjętych założeń wyjściowych na ocenę budynku mieszkalnego wielorodzinnego metodą kosztów globalnych (s. 343-348)
Analiza metod obliczeń zapotrzebowania ciepła na podgrzanie ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych (s. 409-414)
Analiza porównawcza typowego roku meteorologicznego miasta Poznania z własnymi pomiarami (s. 427-432)
Modelowanie obciążeń chłodniczych dla pomieszczeń ze stropami aktywowanymi termicznie (s. 457-462)
Sterowanie pracą siłowników elektrotermicznych z wykorzystaniem regulacji PWM (s. 481-486)
Badania doświadczalne efektywności chłodniczej sprężarkowej pompy ciepła typu woda-powietrze (s. 505-510)
Konferencja

XIV Międzynarodowa Konferencja "Air, Heat & Energy", 26-29.06.2014, Jelenia Góra, Polska