Processing may take a few seconds...

Book


Title

2014 air & heat energy in buildings

Year of publication

2014

Place

Wrocław, Poland

Publisher name

Politechnika Wrocławska. Wydział Inżynierii Środowiska. Instytut Klimatyzacji i Ogrzewnictwa

Publisher name from the MNiSW list

Politechnika Wrocławska

Date of publication

2014

ISBN

978-83-929704-7-7

Chapters
Zastosowanie termografii do badania zasięgu strumienia powietrza (p. 75-80)
Pomiar szczelności budynków wielkokubaturowych (p. 81-86)
Rozdział powietrza w krytych basenach pływackich dla układu centralnego i zdecentralizowanego (p. 159-164)
Projektowanie instalacji wentylacji laboratoriów chemicznych (p. 189-194)
Wpływ danych wejściowych na teoretyczną wartość zużycia ciepła budynku (p. 293-298)
Wielokryterialna ocena zasilania w skroplony gaz ziemny (LNG) budynku hotelowego (p. 299-304)
Wpływ parametrów gruntu na wydajność powietrznych rurowych gruntowych wymienników ciepła (PRGWC) (p. 331-336)
Zachowanie użytkowników współczesnych budynków mieszkalnych - znaczenie i modelowanie (p. 337-342)
Wpływ przyjętych założeń wyjściowych na ocenę budynku mieszkalnego wielorodzinnego metodą kosztów globalnych (p. 343-348)
Analiza metod obliczeń zapotrzebowania ciepła na podgrzanie ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych (p. 409-414)
Analiza porównawcza typowego roku meteorologicznego miasta Poznania z własnymi pomiarami (p. 427-432)
Modelowanie obciążeń chłodniczych dla pomieszczeń ze stropami aktywowanymi termicznie (p. 457-462)
Sterowanie pracą siłowników elektrotermicznych z wykorzystaniem regulacji PWM (p. 481-486)
Badania doświadczalne efektywności chłodniczej sprężarkowej pompy ciepła typu woda-powietrze (p. 505-510)
Conference

XIV Międzynarodowa Konferencja "Air, Heat & Energy", 26-29.06.2014, Jelenia Góra, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.