Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Wielokryterialna ocena zasilania w skroplony gaz ziemny (LNG) budynku hotelowego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

299 - 304

Książka

2014 air & heat energy in buildings

Zaprezentowany na

XIV Międzynarodowa Konferencja "Air, Heat & Energy", 26-29.06.2014, Jelenia Góra, Polska