Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wpływ przyjętych założeń wyjściowych na ocenę budynku mieszkalnego wielorodzinnego metodą kosztów globalnych

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2014

Chapter type

paper

Publication language

polish

Pages (from - to)

343 - 348

Book

2014 air & heat energy in buildings

Presented on

XIV Międzynarodowa Konferencja "Air, Heat & Energy", 26-29.06.2014, Jelenia Góra, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.