Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Analiza obszarów techniczno-organizacyjnych wpływających na zarządzanie bezpieczeństwem pracy

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

1051 - 1057

Książka

Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji