Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Milena Drzewiecka-Dahlke

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Rozprawa doktorska  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości

E-mail

milena.drzewiecka-dahlke@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 79

ORCID

0000-0002-3997-7631

ResearcherID

C-1040-2015

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 75%
5.3 Nauki o bezpieczeństwie: 25%

Artykuły (15)

Rozdziały (12)

Książki (1)

Rozprawa doktorska

Recenzje prac dyplomowych (1)