Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Shearing effect of elastic sandwich structures with corrugated core

Autorzy

[ 1 ] Instytut Matematyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

224 - 240

Książka

Statics, Dynamics and Stability of Structures: Review and Current Trends in Stability of Structures