Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zwiększenie efektywności wykorzystania gazu ziemnego w zasilaniu w energię elektryczną i ciepło dużych obiektów na przykładzie budynku Wydziału Chemii Politechniki Poznańskiej

Authors

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2013

Chapter type

paper

Publication language

polish

Pages (from - to)

33 - 42

Book

XVI Konferencja : GAZTERM, Międzyzdroje, 13-15 maja, 2013

Presented on

XVI Konferencja : GAZTERM, 13-15.05.2013, Międzyzdroje, Poland

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.