Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Zwiększenie efektywności wykorzystania gazu ziemnego w zasilaniu w energię elektryczną i ciepło dużych obiektów na przykładzie budynku Wydziału Chemii Politechniki Poznańskiej

Authors

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2013

Chapter type

paper

Publication language

polish

Pages (from - to)

33 - 42

Book

XVI Konferencja : GAZTERM, Międzyzdroje, 13-15 maja, 2013

Presented on

XVI Konferencja : GAZTERM, 13-15.05.2013, Międzyzdroje, Poland

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.