Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Surface treatment of the Ti-based nanomaterials

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

221 - 303

DOI

10.1201/b13255-10

Książka

Bionanomaterials for dental applications