Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Bionanomaterials for dental applications

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

angielski

Miejsce

Singapore, Singapore

Wydawca

Pan Stanford

Data opublikowania

2013

Liczba stron

428

ISBN

978-981-4303-83-5

eISBN

978-981-4303-84-2

Rozdziały