Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Sustainable maintenance - the next generation of maintenance management

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

193 - 196

Książka

IN-TECH2013 : International Conference on Innovative Technologies: Proceedings

Zaprezentowany na

IN-TECH2013 : International Conference on Innovative Technologies, 10-13.09.2013, Budapest, Hungary