Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

The work environment in the structure of management systems

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

217 - 220

Książka

IN-TECH2013 : International Conference on Innovative Technologies: Proceedings

Zaprezentowany na

IN-TECH2013 : International Conference on Innovative Technologies, 10-13.09.2013, Budapest, Hungary