Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Model of flexible flow control of production

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

365 - 368

Książka

IN-TECH2013 : International Conference on Innovative Technologies: Proceedings

Zaprezentowany na

IN-TECH2013 : International Conference on Innovative Technologies, 10-13.09.2013, Budapest, Hungary