Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Business process outsourcing we współczesnej organizacji

Authors

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2013

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

337 - 346

Book

Wybrane problemy zarządzania : teraźniejszość i przyszłość

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.