Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Wybrane problemy zarządzania : teraźniejszość i przyszłość

Redaktorzy

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2013

Liczba stron

395

ISBN

978-83-7775-246-3

Rozdziały