Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Shape memory NiTi materials

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

185 - 219

DOI

10.1201/b13255-9

Książka

Bionanomaterials for dental applications