Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Applications of Nanostructured Materials in Dentistryn

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

387 - 405

DOI

10.1201/b13255-13

Książka

Bionanomaterials for dental applications