Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

The impact od leadership on the quality management systems

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

41 - 46

Książka

8th Research/Expert Conference with International Participation "Quality 2013", June 6-8, 2013 : proceedings

Zaprezentowany na

8th Research/Expert Conference With International Participation "Quality 2013", 6-8.06.2013, Neum, Bosnia and Herzegovina