Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

The possibility of using the computer software to implement and carry out FMEA analysis in the company

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

769 - 777

Książka

International May Conference on Strategic Management - IMKSM2013, 24-26 May 2013, Bor, Serbia

Zaprezentowany na

International May Conference on Strategic Management - IMKSM2013, 24-26.05.2013, Bor, Serbia