Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

The specificity of the system to ensure the quality of supplies for the military in the construction industry

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

209 - 212

Książka

IN-TECH2013 : International Conference on Innovative Technologies: Proceedings

Zaprezentowany na

IN-TECH2013 : International Conference on Innovative Technologies, 10-13.09.2013, Budapest, Hungary