Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Tomasz Buchwald

PBN ID

3951010

ResearcherID

B-3356-2014

ORCID

0000-0003-1837-402X

Google Scholar

5jWX_uwAAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa: 100%

Rozdziały (17)

Legenda:  Indeksowane w WoS