Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Tomasz Buchwald

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej

E-mail

tomasz.buchwald@put.poznan.pl

Telefon

61 665 32 48

ResearcherID

B-3356-2014

ORCID

0000-0003-1837-402X

Google Scholar

5jWX_uwAAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa: 100%

Artykuły (36)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (22)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS