Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Tomasz Buchwald

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej

E-mail

tomasz.buchwald@put.poznan.pl

Telefon

61 665 32 48

ORCID

0000-0003-1837-402X

ResearcherID

B-3356-2014

Google Scholar

5jWX_uwAAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa: 100%

Artykuły (40)

Rozdziały (24)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (10)

Recenzje prac dyplomowych (7)