Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Management of the musculoskeletal disorders in times of socio-economic crises, based on the example of an operator of molding equipment for plastic products

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

105 - 115

Książka

Issues of safety and health at work in times of crisis